Expertisecentrum en Plusklas

Plusklas Sneek & Lemmer

Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door de ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Hierdoor kan het zijn dat een leerling dreigt vast te lopen op de basisschool. Daarom bestaat er een Plusklas in Sneek en Lemmer vanuit het Expertisecentrum. Deze Plusklas is speciaal voor kinderen die bijvoorbeeld geen aansluiting hebben op de eigen school, niet met plezier naar school gaan en tegen problemen aanlopen. Op de Plusklas ontmoeten ze gelijken. De gespecialiseerde leerkrachten besteden aandacht aan deze problematiek en dagen de kinderen uit met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen ze met en van elkaar leren tijdens uitdagende projecten.

De Plusklas in Sneek is op donderdag. ​De Plusklas in Lemmer is op dinsdagochtend voor groep 7 en 8 en op woensdagochtend voor groep 5 en 6.​ Aanmelding wordt, in overleg met de leerkracht, gedaan door de ib-er.

- meer informatie lezen
- bekijk de folder