Gearhing

Snekerweg 3 8701 PZ Bolsward

Scholen

Meer over 'Scholen'
GMR

GMR

Bericht van de GMR

Binnen de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Gearhing zorgt het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en vice-voorzitter) voor de organisatie van de GMR, afstemming met het bestuur en andere onderdelen van Gearhing, bijvoorbeeld de OMR-en.

In de juni-vergadering...

Meer over 'GMR'

Wat écht telt

praatplaat PP

wtegearhing.nl

Woensdag 13 juni vindt er een vervolg plaats op de Wat Telt Echt?! bijeenkomst. Hoe geven we, binnen Gearhing, handen en voeten aan het strategisch beleid waarbij we uitgaan van 'de bedoeling' en dus recht doen aan wat echt telt.

Lees verder
  • 13 juni 2018
Meer over 'Nieuws'